ZMIANY W STATUCIE - PROJEKT

Szanowni Państwo.

Po dłuższej nieobecności w naszych działaniach spowodowanych stanem z pandemii Covid-19 oraz ograniczeń i  nakazów  wynikających z stanu epidemii ,  przystępujemy do działań określonych w statucie naszego stowarzyszenia. 

 

Przedstawiamy Państwu projekt zmian Statutu Stowarzyszenia, który będzie procedowany podczas walnego zebrania.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ ZMIAN W STATUCIE SPSM

Prosimy o przeanalizowanie treści projektu i przesłanie uwag na adres mailowy biura biuro@spsm.edu.pl  lub listownie na adres 31-540 KRAKÓW, ul. Rzeźnicza 2a.

 

                                                                                           Bohdan Piotrowicz

 

 

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.