Informacja o sposobie założenia Społecznego Komitetu SPSM.

Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”, które jest partnerem, Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Warszawie, ul. Marszałkowska 140 (http://www.ksps.pl), informuje o możliwości założenia w Państwa placówce – Społecznego Komitetu SPSM. Członkowie założyciele (minimum 9 osób) zwołują zebranie założycielskie Społecznego Komitetu Stowarzyszenia. Uchwałą określają cele działania i wybierają Zarząd i Komisję Rewizyjną Społecznego Komitetu. Zebranie jest protokołowane, a protokół (wzór w formacie doc) w kopii lub ksero musi zostać dostarczony do ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO SPSM, bądź do biura Zarządu Wojewódzkiego. Członkowie Społecznego Komitetu wypełniają DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE które uchwałami Zarządów jw. uzyskują wpis do ewidencji członków zwyczajnych SPSM. Społeczny Komitet SPSM uzyskuje w formie uchwały status członka zbiorowego SPSM.

Społecznym Komitetom naszego stowarzyszenia (na ich wniosek), udzielamy pełnomocnictw do działań prawnych, celem założenia konta bankowego dla gromadzenia środków z kwest, organizacji imprez, dotacji od sponsorów, sprzedaży cegiełek SPSM.

Procedura starania się o pełnomocnictwo obejmuje przedłożenie:

 • Listy imion i nazwisk osób upoważnionych,
 • Adresy zamieszkania ( łącznie z kodem poczt. ),
 • Serie i numery dowodów osobistych oraz numery PESEL.

Społeczny Komitet otrzymuje numer REGON (za pośrednictwem stowarzyszenia), natomiast o numer NIP stara się samodzielnie we własciwym Urzędzie Skarbowym. Społeczny Komitet współpracuje z dyrekcją szkoły, w której działa. Dane personalne zbieramy wyłącznie dla wewnętrznych potrzeb stowarzyszenia zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych".

Przesyłając informację na Państwa ręce, zachęcamy do założenia, Społecznego Komitetu SPSM, a tym samym do współpracy z naszym stowarzyszeniem. Istnieje możliwość wymiany doświadczeń ze Społecznymi Komitetami stowarzyszenia zorganizowanymi w innych placówkach. Zapewni to osiągnięcie lepszych rezultatów w pracy statutowej.

Rosnąca rola organizacji pozarządowych umożliwia pozyskanie środków pomocowych z Unii Europejskiej. Większą szansę pozyskania tych środków posiadają organizacje o charakterze wojewódzkim i krajowym. Przedstawiamy Państwu naszą ofertę przekonani o potrzebie wspólnej troski o pozyskanie tych środków.

Szczegóły działania Społecznych Komitetów określone zostały w statucie naszego stowarzyszenia w rozdziale „Jednostki terenowe Stowarzyszenia". W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z biurem SPSM.

 

Społeczne Komitety SPSM

Przedszkole
 1. Przedszkole Samorządowe Nr 5 Chrzanów
 2. Przedszkole Samorządowe Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Libiążu
 3. Miejskie Przedszkole Nr 15 Oświęcim
 4. Miejskie Przedszkole Nr 16 Oświęcim
Szkoła Podstawowa
 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Harmężach
 2. Szkoła Podstawowa w Morawicy
 3. Szkoła Podstawowa nr 85 im. ks. Kazimierza Jancarza w Krakowie
 4. Szkoła Podstawowa Nr 89 im. K. Makuszyńskiego w Krakowie
 5. Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach
 6. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Oświęcimiu
 7. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Oświęcimiu
 8. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. H. Sienkiewicza w Krzeszowicach
 9. Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach
 10. Szkoła Podstawowa im. Pomnik Dzieci Więźniów Oświęcimia w Brzezince
 11. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Grojcu
 12. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Harbutowicach
 13. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Igołomi
 14. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w w Jawiszowicach
 15. Zespół Placówek Oświatowych im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce
 16. Zespół Placówek Oświatowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Borzęcie
 17. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Oświęcimiu
 18. Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie
 19. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu
 20. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu
 21. Szkoła Podstawowa Nr 2 Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach
 22. Szkoła Podstawowa im Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu
 23. Szkoła Podstawowa - Placówki Edukacyjne w Bęczarce
 24. Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2 w Krakowie
 25. Szkoła Podstawowa w Jastrzębi
Szkoła Ponadpodstawowa
 1. Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie
 2. Zespół Szkół Nr 3 w Chrzanowie
 3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach
 4. Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida
 5. Zespół Szkół Rzemiosła i Pzredsiębiorczości w Krakowie
 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach
 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach
 8. Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu
 9. Powiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych
 10. Powiatowy Zespół Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. St. Jasieńskiego w Oświęcimiu
 11. Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu
 12. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej
 13. Powiatowy Zespół Szkół nr 6 Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach
 14. Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
 15. Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im M. Dąbrowskiej w Kętach

Przedszkole

Przedszkole Samorządowe Nr 5 Chrzanów

32-500 Chrzanów
ul. Kościuszki 27
tel./fax (032) 62 327 41 mobile: 606 72 77 93
mail: ps5@chrzanow.pl

http://ps5.chrzanow.pl 

Przedszkole Samorządowe Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Libiążu
UL. PLAC ZWYCIĘSTWA 2
32-590 LIBIĄŻ
tel. 32 627 14 24
Miejskie Przedszkole Nr 16 Oświęcim

ul. Stanisława Pilata 1
32-600 Oświęcim
tel.: 33 842 34 31

mail: mp16@eduoswiecim.pl 

http://mp16.eduoswiecim.pl 


Szkoła Podstawowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Harmężach

ul. Borowskiego 30,
Harmęże 32 -600 Oświęcim,
tel./fax.:(033) 843 09 55 
mail: zspharmeze@zspharmeze.gminaoswiecim.pl
sekretzsph@wp.pl
http://zspharmeze.pl

Szkoła Podstawowa w Morawicy
Morawica 1
32-084 Morawica
Email: spmorawica@wp.pl
tel/fax: 12-285-60-50 sekretariat (budynek 1)
12 2856472 (budynek 2)
12 2855130 (pałac – oddział przedszkolny)
Szkoła Podstawowa nr 85 im. ks. Kazimierza Jancarza w Krakowie

oś. Złotego Wieku 4

Kraków

tel. 12 648 37 80, fax 12 641 60 62

mail: sp85@neostrada.pl

http://sp85.krakow.pl 

Szkoła Podstawowa Nr 89 im. K. Makuszyńskiego w Krakowie
os. Piastów 34a
31 - 624 Kraków
Tel. 12 648 10 58, 12 648 81 14 Tel. kom. 660 63 73 73 
Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Oświęcimiu

ul. Juliusza Słowackiego 2a
32-600 Oświęcim

Telefon/Fax: 33 844 56 91

mail: sp11@eduoswiecim.pl

http://sp11oswiecim.pl 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Grojcu

Al. Ogrodowa 2 

32-615 Grojec

tel.:  33 842 85 80 tel./fax: 33 842 83 73

mail: spgrojec@spgrojec.oswiecim-gmina.pl, szkolagrojec@poczta.onet.pl 

http://www.szkolagrojec.pl 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Igołomi

32-126 IGOŁOMIA 252
gm. IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
tel/fax. 12 28 73 031
mail: igol252@wp.pl  

http://www.szpigolomia.com 

Zespół Placówek Oświatowych im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce

Krzywaczka 41

32-442 Krzywaczka
tel. (12) 273-00-30, fax (12) 273-00-31
mail: zpo_krzywaczka@wp.pl

http://zpokrzywaczka.pl 

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Oświęcimiu
ul. Kościelna 6, 32-600 Oświęcim
tel./fax 33 842 21 47, 33 843 01 71
mail: soswoswiecim@o2.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu

32-602 Oświęcim, ul. Olszewskiego 2a

tel./fax +48 33 842 23 86

mail: mg2@op.pl

http://mg2osw.pl 

 

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu

ul. Wyzwolenia 3

32-610 Oświęcim

TELEFON/ FAX 033 843 25 63

mail:  sp7sekretariat@eduoswiecim.pl 

http://sp7oswiecim.edu.pl 

Szkoła Podstawowa Nr 2 Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

ul. Sportowa 51 

32-440 Sułkowice

tel 12 273-35-22, fax 12 312 7580

mail. sp2@sulkowice.pl

http://sp2.sulkowice.pl  

Szkoła Podstawowa im Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu

ul. Jezioro 2
32-600 Oświęcim
telefon/fax: 33 844 02 19
mail: zaborzesp@gmail.com 

http://spwzaborzu.pl 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2 w Krakowie

os. Teatralne 35, 31-948 Kraków 

tel. 12 644 23 09

fax. 12 643 55 17

 

http://zsos2.pl

zsos2@wp.pl 

Szkoła Podstawowa w Jastrzębi

34-143 Jastrzębia 44 
tel. (33) 876-32-70


Szkoła Ponadpodstawowa

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie
os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków
Tel. 12/643-77-88, fax. 644-73-94 w.140
sekretariat@zse-2.krakow.pl   
Zespół Szkół Nr 3 w Chrzanowie

Al. Henryka 43-45
32-500 Chrzanów

tel./fax (032)623-37-57

mail: pg3chrzanow1@op.plsekretariat.sp3@poczta.fm

http://www.zs3.chrzanow.pl 

Zespół Szkół Rzemiosła i Pzredsiębiorczości w Krakowie

ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 4213844 wew. 32 fax. 12 4215036
mail: sekretariat@zsz1.krakow.pl

http://www.zsz1.krakow.pl 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach

32-400 Myślenice, ul. Jagiellońska 8
tel.: 12 2740070 fax: 12 2722806

mail: zso@almalo.edu.pl

http://almalo.edu.pl

 

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu
ul. Konarskiego 24,  32-600 Oświęcim
tel/fax: (033) 843-14-56, 844-53-43, 844-53-44
http://www.konarski.edu.pl
Powiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych
32-600 Oświęcim, ul.Bema 8,
TEL FAX /033/ 842-45-66, 842-45-67, 842-37-12

http://www.pz2.edu.pl

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej
34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4,
tel. (18) 33 19 040, fax. (18) 33 10 198
Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

ul. Spółdzielców 1
34-200 Sucha Beskidzka

Telefony
Szkoła (33) 874 27 71
Szkoła dla dorosłych (33) 874 23 09
zsw@powiatsuski.pl

http://www.zsw.powiatsuski.pl 


UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.